سعید کریمیان

محل کار: استانداری ایلام
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 08433350105
سوابق کاری: مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری -بخدار و معاون فرماندار شیروان و چرداول
سوابق تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.