محمد فلاحی

محل کار: استانداری کردستان
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 08733666200
سوابق کاری: فرمانداری مریوان - فرماندار بانه
سوابق تحصیلی: کارشناسی علوم سیاسی