قدرت الله مهدی خانی

محل کار: استانداری قزوین
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 02833682840
سوابق کاری: مدیریت بحران
سوابق تحصیلی: کارشناسی امداد و سوانح در بلایا