جلیل بالایی

محل کار: استانداری کرمانشاه
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 08334211751
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.