محمد علی هنرور

محل کار: استانداری آذربایجان شرقی
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 04135291713
سوابق کاری: معاون مدیر کل مدیریت بحران
سوابق تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.