خسرو کیانی

محل کار: استانداری چهارمحال وبختیاری
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 03833346830
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.