فرهاد عبدالعلی پور

محل کار: استانداری اردبیل
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 04533822432
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.