مجید سعیدی

محل کار: استانداری کرمان
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 03432736913
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.