منصور درجاتی

محل کار: استانداری تهران
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 02184691631
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.