علی عبداللهی

محل کار: استانداری خوزستان
سمت: مدیرکل
تلفن محل کار: 06133364569
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.