بهنام سعیدی

محل کار: سازمان مدیریت بحران کشور
سمت: معاون هماهنگی پیشگیری و کاهش خطر پذیری
تلفن محل کار: 02188772635
سوابق کاری: معاون هماهنگی پیشگیری و کاهش خطر پذیری
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.