رضا کریمی

محل کار: سازمان مدیریت بحران کشور
سمت: معاون کنترل و هماهنگی پاسخ
تلفن محل کار: 02122683436
سوابق کاری: کارشناسی ارشد
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.