مهدی نادری

محل کار: سازمان مدیریت بحران کشور
سمت: مدیرکل حوزه ریاست ،روابط عمومی و امور بین الملل
تلفن محل کار: 02122395960
سوابق کاری: مدیرکل حوزه ریاست ،روابط عمومی و امور بین الملل
سوابق تحصیلی: فوق لیسانس عمران لیسانس عمران
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.