معاون امور آمادگی و مقابله :
رضا کریمی
شماره تماس : 8-02122391996
داخلی :403

 

وظایف معاونت امور آمادگی و مقابله سازمان مدیریت بحران کشور
download.png
 
1- برنامه‌ریزی، ایجاد هماهنگی و انسجام میان سازمان ها و ارتباط مستمر با دستگاه های اجرایی ملی و استانی و اخذ نیازهای آنها به منظور ارتقاء بخشي و  ایجاد آمادگی در هنگام مقابله با بحران
2- برنامه ریزی و انجام هماهنگی ها و اقدامات لازم در جهت ارزیابی مستمر میزان آمادگی دستگاه های اجرایی متولی امر امداد و نجات ؛ فوریت های پزشکی و... به روز رسانی تجهیزات مورد نیاز آنان
3- تهيه و تدوين بخشنامه ها و دستورالعمل ها و مقررات لازم جهت ایجاد آمادگی لازم در بين دستگاههاي موضوع قانون سازمان و ابلاغ به مبادی ذیربط جهت اجرا
4- تامين  اعتبارات و منابع مالي  و نحوه هزینه کرد آن درتدوين  و اجرای طرح ها و پروژه های آمادگی و مقابله
5- نظارت عالیه بر اجرای صحیح مصوبات و تصميمات شوراي عالي مديريت بحران و دستورالعمل های مربوط به نحوه انجام اقدامات اضطراری و احتیاطی در قبل و هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط در امر آمادگی و مقابله
6- تهيه و تدوين و ابلاغ نظام جامع امداد و نجات با همکاری دستگاه های ذی ربط مندرج در ماده 6 قانون
7- نظارت عالیه و ارزیابی مستمر اقدامات دستگاه های اجرایی ذی ربط و كارگروههاي تخصصي در امر آمادگی و مقابله
8- ایجاد ساختار هاي مديريتي و سازماندهي مناسب ، هماهنگ و منسجم میان دستگاه های موضوع ماده 6 قانون  به منظور آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور
9- پیگیری و نظارت بر اجرای مصوبات و تصمیمات کمیته های تخصصی شورای عالی مدیریت بحران در امر آمادگی و مقابله
10- تهیه دستورالعمل های نحوه انجام اقدامات اضطراری و احتیاطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث ناشی از حوادث غیرمترقبه به دستگاه های ذی ربط جهت اجراء
11- تدوین ضوابط مربوط به تعیین سطوح، حالت اضطرار و شیوه اعلام بحران های ناشی از حوادث غیرمترقبه
12- برنامه ریزی جامع فرهنگی، تبلیغاتی، اطلاع رسانی، تمرین و مانور شهری و روستایی در مراحل آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح غیرمترقبه
13- برنامه ریزی در امر آمادگی متناسب با نوع و شدت حادثه و تهيه شرح وظایف دستگاه های ذی ربط و ابلاغ آن
14- تهیه و تدوین برنامه های سالانه در امر آمادگی با هدف برگزاري تمرينات و مانورهای آمادگی شهری و روستایی در جهت انجام اثر بخشي و افزايش توانمندي مردم ودستگاههاي ذيربط در مقابله با حوادث
15- تهیه و تدوین پیش نویس بخشنامه ها و دستورالعمل ها و مقررات لازم در جهت تقويت وتوانمنديهاي مديريت هاي محلي در مراحل آمادگی و مقابله
16- تقويت زمينه همكاريهاي منطقه اي و بين الملي،تبادل نظر واستفاده از تجربيات و دانش فني كشور ها ؛موسسات خارجي و بين المللي مربوط به مراحل آمادگي ومقابله با هماهنگي و همكاري دستگاههاي ذيربط
17- برنامه ریزی و انجام هماهنگی ها در جهت تقويت، تجهیز و آماده سازی مراکز امداد و نجات و فوریت های پزشکی توسط ارگان های ذی ربط كشور
18- نظارت و ارزیابی دستگاه های اجرایی موضوع ماده 6 قانون مدیریت بحران كشور در مرحله مقابله  و ارائه گزارش به رئیس سازمان و ساير مراجع ذيربط
19- تهيه خط مشي ها و سياست هاي اجرايي مربوط به مراحل آمادگي و مقابله و برنامه ريزي با هماهنگی واحدهای مربوطه جهت ایجاد و امکان استفاده از کلیه امکانات و توانمندی های مورد نیاز اعم از دولتی، غیردولتی و نیروهای مسلح در ايجاد آمادگي دائمي براي مقابله با حوادث احتمالي
20- انجام هماهنگی های لازم با دستگاههاي متولي امر امداد و نجات و نیروهای مردمی و محلی در مرحله مقابله
21- برنامه ریزی به منظور  ایجاد و گسترش سیستم های موثر ذخير ه سازي در جهت تأمین کالاها و اقلام مورد نیاز آسیب دیدگان ناشی از حوادث و سوانح غیرمترقبه
22- برنامه ريزي و هماهنگي جهت سازماندهي و آموزش كليه تشکل های مردمی، نهادهای غیردولتی و و نيروهاي بسيجي و داوطلب مردمی در مراحل چهار گانه مديريت بحران
23- صدور اخطاریه و هشدار سریع در سطوح ملي-استاني و شهرستاني  با استفاده از امکانات سازمان
24- تهيه و تدوين دستور العمل نحوه اطلاع رسانی بهنگام  از طریق وسایل ارتباط جمعی و شبکه های رادیویی و تلويزيوني  به مسئولين و  مردم به ویژه مناطق آسیب دیده
25- پيگيري ایجاد نظام مدیریت اطلاع رسانی متمرکز و نظارت بر مراحل مختلف مدیریت بحران، وقوع و تأیید بحران ملی و منطقه ای و اعلام آن به دستگاه های ذی ربط
26- تبادل اطلاعات و استفاده از تجربیات جهانی در زمینه های علمی و فن آوری های نوین با هدف ارتقای توانمندی کشور  در  آمادگی و مقابله با مخاطرات طبیعی
27- برنامه ریزی برای تأمین ایمنی شریان های حیاتی مناطق مختلف کشور با همکاری کلیه دستگاه های اجرایی ذی ربط
28- برنامه ریزی به منظور انجام مطالعات و هماهنگي برگزاري دوره های آموزش همگانی و تخصصی در زمینه آمادگي و مقابله با بلایای طبیعی و انسان ساخت بزرگ
29- تهیه و تدوین پیش نویس بخشنامه ها، دستورالعمل ها و مقررات لازم در مرحله مقابله با حوادث غیرمترقبه در سطوح ملي ؛استاني و شهرستاني
30- تهيه وتدوين دستور العمل هاي لازم  جهت مستندسازی عملیات و اقدامات مراحل آمادگي و مقابله در حوادث و سوانح غیرمترقبه
31- تهيه وتدوين دستور العمل نحوه مقابله با اشرار و سوء استفاده گران احتمالی در زمان بروز حوادث غیرمترقبه و تأمین امنیت عمومی
32- تهیه پیش نویس آئین نامه انضباطی و اجرایی همکاری نیروهای مسلح با سازمان در زمان بروز حوادث غیرمترقبه و ارسال جهت تأیید مراجع ذی صلاح
33- برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه توسعه ؛آموزش و ساماندهي عضویت نیروهای مردمی داوطلب مردمي در سازمان های مردمی غیردولتی(NGOs)
35- هماهنگی نحوه آموزش نیروهای مسلح به منظور مقابله با حوادث غیرمترقبه
36- ارائه گزارش های دوره ای و موردی از نتایج اقدامات انجام شده به مراجع ذی ربط
37- تهيه و تدوين دستور العمل نحوه جذب خیرین و نیکوکاران در عرصه آمادگی و مقابله در حوادث غير مترقبه
38- تدوين دستور العمل نحوه تقسیم وظایف نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد كل مشترک به منظور استفاده از امكانات در مقابله موثر با حوادث غیرمترقبه
39- نظارت عالیه بر مشارکت تشکل های مردمی، نهادهای غیردولتی و داوطلب مردمی در جهت ایجاد آمادگی کشور برای مقابله با حوادث غیرمترقبه و تشکیل گروه های واکنش سریع مردمی
40- هماهنگی بین نیروهای مسلح و کلیه دستگاه های اجرایی و نهادهای وابسته به قوای سه گانه و کلیه نهادها و دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری در مرحله  آمادگی و مقابله
41- زمینه سازی و هماهنگی فعالیت های نهادهای غیردولتی داخلی و خارجی، تشکل های مردمی و سازمان های غیردولتی منطقه ای و بین المللی در خصوص آمادگی و مقابله با بحران  ها و حوادث غیرمترقبه
42- ارتباط با سایر معاونت های سازمان به منظور هماهنگی هر چه بهتر در انجام وظایف محوله
43- انجام ساير امور محوله از سوی مافوق