عملکرد معاونت امور آمادگی و مقابله در بندهای 18 گانه قانون مدیریت بحران کشور
 

1 ـ تهيه خط ‌مشي‌ها و سياستهاي اجرائي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و برنامه‌ريزي جهت ايجاد و امکان استفاده از کليه امکانات و توانمنديهاي مورد نياز اعم از دولتي، غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان عمليات آمادگي و مقابله با حادثه و ارائه آن جهت تصويب هيأت‌وزيران.

     1- توافق نامه همکاری وزارت دفاع وپشتیبانی ونیروهای مسلح و سازمان مدیریت بحران 
     2- تفاهم نامه همکاری ستاد کل نیروهای مسلح وسازمان مدیریت بحران 
     3- تفاهم نامه سازمان جنگلها ومراتع کشور وسازمان مدیریت بحران 
     4- تفاهم سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور و سازمان مدیریت بحران 

 

2 ـ ايجاد هماهنگي و انسجام ميان دستگاههاي مختلف کشور درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران.

     1- تهیه وتدوین دستورالعمل اجرایی جهت آمادگی دستگاها برای تعطیلات نوروزی  
     2- تهيه وتدوین پیش نویس دستورالعملهاي مشترك باحوزه هاي پدافند غيرعامل 
     3- تشکیل ستاد مدیریت بحران در شهرداری ها
     4- تفاهنامه بااپراتور سوم ( شركت رايتل ) براي تامين ارتباطات پايدار بويژه درزمان وقوع حوادث غيرمترقبه
     5- تفاهم نامه با مرکز ملی اقیانوس شناسی 
     6- تهیه وتدوین پیش نویس دستورالعمل استانهای معین 
     7- تهیه پیش نویس لایحه قانون سازمان مدیریت بحران و ارائه به مجلس جهت طرح در صحن علنی

 
3 ـ بررسي، تدوين و پيشنهاد سياستها و برنامه‌هاي جامع فرهنگي، پژوهشي، آموزشي، تبليغاتي، اطلاع‌رساني و تمريني در مراحل چهارگانه مديريت بحران به شوراي‌‌عالي.
     1- برگزاري مانور كرامت در سطح ملي،منطق اي و استاني
     2- برگزاري مانور  اسكان اضطراري
     3- برگزاری کارگاه آموزشی و تمرین ستادی غدیر(2) برای اعضای اصلی شورای هماهنگی مدیریت بحران استانهای سراسر کشور
     5- برگزاری نمایشگاه وهمایش بین المللی امنیت ،ایمنی مدیریت بحران  ازتاریخ 2الی 5 دیماه 94
     6- برگزاري دوره هاي آموزشي تخصصي و كاربردي  مرتبط با آمادگي و مقابله جهت آموزش مديران بحران استانهاي كشور غدیر (2)
     7- پیش نویس طرح پژوهش توسعه روشی برای ظرفیت سازی وارتقاء تاب اوری در جوامع محلی برای مواجهه با زلزله با محوریت مدارس  


4 ـ تقويت زمينه همکاريهاي منطقه‌اي و بين‌المللي، تبادل نظر و استفاده از تجربيات و دانش فني کشورها و مؤسسات خارجي و بين‌المللي مربوط به مراحل چهارگانه مديريت بحران و نمايندگي کشور در مجامع بين‌المللي با هماهنگي و همکاري دستگاههاي ذي‌ربط
     1-سفر مدیران سازمان به  کشور آلمان و استفاده از تحربیات در گزارش سفرها
     2-سفر مدیران سازمان به برخی کشورتایلند و استفاده از تحربیات آن کشور
     3-تبادل نظر واستفاده ازتجربيات ودانش فني كشور ها وموسسات خارجي درمقابله بابحرانهاي طبيعي  ، ازطريق بازديدهاي ميداني


5 ـ مستندسازي حوادث، اقدامات و تجزيه و تحليل آنها
     1-تهیه وتدوین پیش نویس دستورالعمل مستند سازی حوادث وبلایای طبیعی 
     2-تهیه کتاب مجموعه قوانین مقررات و آئین نامه های مرتبط با سوانح طبیعی و حوادث غیر مترقبه


6 ـ برنامه‌ريزي و هماهنگي جهت سازماندهي و آموزش کليه تشکلهاي مردمي، نهادهاي غيردولتي و نيروهاي بسيجي و داوطلب مردمي در مراحل چهارگانه مديريت بحران.
     1-برگزاري كارگاه آموزشي با حضور كارشناسان مردم نهاد استانهاي كشوردرقم 
     2-تهیه وتدوین پیش نویس تفاهم نامه با سازمان بسیج 
     3-تهیه وتدوین وچاپ کتاب احادیث وروایات در حوادث طبیعی 
     4-تهیه وتدوین برنامه جامع آموزش تشکل های مردم نهاد
     5-راه اندازی سیستم جامع تشکل های مردم نهاد در زیر سیستم (سما) 


7 ـ پيگيري اجراء مصوبات و تصميمات شوراي‌عالي.
     1-تفاهم نامه مشارکت نیروهای مسلح در حوادث  
     2-بهره گیری از توان تولیدات داخلی درخصوص افزایش امکانات وتجهیزات امدادی استانها
     3-برگزاری دوره آموزشی وتمرین ستادی 
     4-برگزاری وارائه گزارش مانور کرامت 

 
8ـ تدوين نظام تقسيم کار ملي براي ارتقاء فرهنگ ايمني براي آحاد جامعه با همکاري وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و مؤسسات مرتبط با امر مديريت بحران و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب.
     1- تدوین وابلاغ شرح وظایف کارگروههای چهارده گانه 

9 ـ تدوين ضوابط مربوط به تعيين سطوح، حالت اضطرار و شيوه اعلام بحرانهاي ناشي از حوادث غيرمترقبه.


10 ـ ابلاغ دستورالعملهاي نحوه انجام اقدامات اضطراري و احتياطي در هنگام وقوع و يا احتمال وقوع حوادث غيرمترقبه به دستگاههاي ذي‌ربط جهت اجراء.
     1-اخطار به استانها ودستگاههای اجرایی 
     2-اخطار به استانها ودستگاههای اجرایی 
     3-ابلاغ اماده باش به دستگاههای اجرایی واستانها در خصوص پدیده النینو
     4-ابلاغ به استانداری ایلام جهت اماده باش زلزله مورموری 
     5-ابلاغ آماده باش به مدیران استان قم درخصوص زلزله بخش جعفریه  


11 ـ انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت دراختيار گرفتن کليه امکانات و توانمنديهاي مورد نياز مديريت بحران کشور اعم از دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي و نيروهاي مسلح در طول زمان مقابله با بحران.
     1-امکان سنجی تجهیزات وماشین آلات از استانها ودستگاههای استانی 
     2-امکان سنجی تجهیزات وماشین آلات از استانها ودستگاههای استانی 
     3-تفاهمنامه با سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور  برای تجهیزات وماشین الات 
     4- افزايش امكانات وتوان ساماندهي تجهيزات امدادي در31 استان و14 كارگروه 


12 ـ تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رسيدگي به تخلفات و تخطي و اهمال مقامات دولتي در کليه دستگاههاي ذي‌ربط و مؤسسات عمومي غيردولتي، نيروهاي نظامي و انتظامي و کليه نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري در اجراء دستورات و مصوبات شوراي‌عالي و سازمان در مواقع بروز بحران با همکاري قوه قضائيه و ستاد کل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب و پيگيري اجراء آنها.
     1. تهیه وتدوين مقررات و ضوابط مربوط به رسيدگي به تخلفات و تخطي و اهمال مقامات دولتي در کليه دستگاههاي ذي‌ربط

13 ـ تدوين پيشنهاد ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پيشگيرانه و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان، آشوبگران و غارتگران در زمان بروز حوادث با همکاري قوه قضائيه و ستاد کل نيروهاي مسلح و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب، پيگيري و نظارت بر اجراء آنها.
      1-تهیه وتدوین پیش نویس ضوابط و مقررات مربوط به اقدامات پيشگيرانه و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان، آشوبگران و غارتگران

14ـ تدوين دستورالعملها و آئين‌نامه‌هاي مربوط به چگونگي جذب، توزيع و استفاده از کمکهاي مردمي، خارجي و بين‌المللي با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط و ارائه آن به هيأت‌وزيران جهت تصويب و پيگيري آنها.
     1-تهیه وتدوین دستور العمل چگونگی جذب ،توزیع واستفاده از کمکهای مردمی وخارجی 

15 ـ نظارت عاليه و ارزيابي اقدامات دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط درخصوص مراحل چهارگانه مديريت بحران (به ويژه آمادگي و مقابله) و ارائه گزارش به شوراي عالي.