دفتر امور پیش‌بینی و هشدار

  شرح وظایف

1-اجرا و گسترش سیستم هشدار آنی سیل در کشور

2-تقویت و راه‌اندازی شبکه‌ها و ایستگاه‌های لرزه‌نگاری کشور

3-پایش و دیده‌بانی فعل و انفعالات آتشفشان دماوند

4-تقویت و توسعه سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار خطر زلزله

5-تقویت و توسعه سامانه‌های پیش‌بینی و هشدار خطر خشکسالی

 

دفتر هماهنگی امور پیشگیری و کاهش آثار سوانح و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی

 شرح وظایف

1-تهیه شرح خدمات طرح جامع خطرپذیری لرزه‌ای کشور

 2-تهیه شرح خدمات طرح جامع خطرپذیری سیل کشور

3-تهیه شرح خدمات طرح جامع خطرپذیری خشکسالی کشور

4- نظارت بر عملیات ساماندهی رودخانه‌ها و اجرای دیوارهای حفاظتی در استان‌ها

5- عضویت نمایندگان سازمان در شش کمیسیون تخصصی مقررات ملی ساختمان

6- تدوین دستورالعمل نحوه ایمن‌سازی غیرسازه‌ای مدارس و بیمارستان‌ها

7- پیگیری اجرای مواد 33 و 41 قانون نظام مهندسی کشور در خصوص صدور شناسنامه فنی ساختمان و تأکید بر مقاوم‌سازی بناهای دولتی

 

دفتر مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی

 شرح وظایف

1- برگزاری دوره‌های آموزش عمومی و تخصصی مدیریت بحران در سراسر کشور

2-تهیه و تدوین مستندات آموزشی و مجموعه لوح‌های فشرده

3-برگزاری کارگاه آموزشی مخاطرات دریایی با محوریت مرکز ملی اقیانوس شناسی.

4- برگزاری دوره آموزشی مشترک "مدیریت یکپارچه سیلاب"  با وزارت نیرو.

5- برگزاری کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم با حضور مدیران مدیریت بحران کل استانها.

6- انعقاد قرارداد به منظور تدوین برنامه راهبردی سازمان مدیریت بحران کشور

7-  برگزاری بطور متوسط سالانه حداقل سه همایش و نشست تخصصی در موضوعات زلزله، سیل و خشکسالی.

8- همکاری با مرکز ملی باروری ابرها و انعکاس آخرین فناوری‌ها در این زمینه به استان‌ها.

9- تهیه و تدوین دستورالعمل نحوه حمایت از پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری در موضوعات مرتبط با مدیریت بحران که به استان‌ها ابلاغ شده است.

 

دبیرخانه امور شوراها(شورای عالی و شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور)

شرح وظایف

1.  برنامه ریزی و اداره امور دبیرخانه ای شورای عالی و  مدیریت بحران در چارچوب سیاست ها و خط مشی های مصوب

2.     جمع آوری اطلاعات و تهیه گزارشات مورد نیاز در خصوص شوراهای ذی ربط

3.  پیگیری برنامه های مربوط به تشکیل جلسات شورای عالی و  مدیریت بحران و ابلاغ سیاست ها، خط مشی ها، برنامه ها به مبادی ذی ربط

4.تنظیم دستورکار جلسات و دعوت از اعضاء  

5.  دعوت کتبی از اعضای شورا برای حضور در جلسات

6. ابلاغ مصوبات شورای عالی و  مدیریت بحران از طریق مراجع ذیربط

7.  نظارت و پیگیری در خصوص اجرای تصمیمات متخذه در شورای عالی مدیریت بحران و دیگر شوراهای ذی ربط 

8.  بررسی، شناسایی و تشکیل بانک اطلاعات از صورتجلسات، تصمیمات و اقدامات مربوط به شوراها

9. انجام کلیه امور دبیرخانه ای شورای عالی و  مدیریت بحران

10.  تهیه گزارش های مورد نیاز شورای عالی و کمیسیون ها و  مدیریت بحران درون سازمانی

11.  شرکت در جلسات کمیته های تخصصی شورای عالی