نجار در نشست مشترک مدیران ستادی و استانی با معاون اول رییس جمهور مطرح کرد:
پیش بینی و پیشگیری اساس کار در مدیریت بحران/ ضرورت تجهیز و نوسازی دستگاه های دخیل/ پیگیری تخصیص اعتبارات و نظارت در نحوه هزینه کرد دستگاه ها

نجار در نشست مشترک مدیران ستادی و استانی با معاون اول رییس جمهور مطرح کرد: پیش بینی و پیشگیری اساس کار در مدیریت بحران/ ضرورت تجهیز و نوسازی دستگاه های دخیل/ پیگیری تخصیص اعتبارات و نظارت در نحوه هزینه کرد دستگاه ها

عصر دیروز سه شنبه جلسه دیدار مدیران کل مدیریت بحران استان‌های سراسر کشور با معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
1400/01/18
معاون اول رییس جمهور تأکید کرد:
مدیریت بحران‌ها و حوادث در لحظات اول حادثه بسیار مهم و تعیین کننده است / نادیده گرفتن توان کشور در مدیریت بحران و برجسته کردن کاستی‌ها جفا در حق جمهوری اسلامی است / جمهوری اسلامی ایران قادر است بحران‌های بزرگ را به خوبی مدیریت کند / صبر، تحمل و بردباری از ویژگی‌های اصلی نیرو‌های سازمان مدیریت بحران کشور است / حس همبستگی ایرانیان در هنگام بحران‌ها و حوادث بزرگترین سرمایه معنوی برای مسئولین کشور است

معاون اول رییس جمهور تأکید کرد: مدیریت بحران‌ها و حوادث در لحظات اول حادثه بسیار مهم و تعیین کننده است / نادیده گرفتن توان کشور در مدیریت بحران و برجسته کردن کاستی‌ها جفا در حق جمهوری اسلامی است / جمهوری اسلامی ایران قادر است بحران‌های بزرگ را به خوبی مدیریت کند / صبر، تحمل و بردباری از ویژگی‌های اصلی نیرو‌های سازمان مدیریت بحران کشور است / حس همبستگی ایرانیان در هنگام بحران‌ها و حوادث بزرگترین سرمایه معنوی برای مسئولین کشور است

جلسه دیدار مدیران کل مدیریت بحران استان‌های کشور با معاون اول رییس جمهور برگزار شد.
1400/01/18

مهم ترین عناوین