خدمات الکترونیک می تواند در کاهش تجمعات اثر بخش باشد/کنترل مراسم ترحیم با اقناع سازی مردم امکان پذیر است
مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان بیان کرد:

خدمات الکترونیک می تواند در کاهش تجمعات اثر بخش باشد/کنترل مراسم ترحیم با اقناع سازی مردم امکان پذیر است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: سازمان مدیریت برنامه ریزی مجری طرح دولت الکترونیک است و باید اجرای این طرح را با شتاب بیشتری پیگیری و خدمات دستگاه...
1399/04/09
وزیر کشور: پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر پذیری رویکرد اصلی سند راهبردی مدیریت بحران است/ توجه به تقویت نقش آموزش و تبلیغات در مدیریت بحران

وزیر کشور: پیش بینی، پیشگیری و کاهش خطر پذیری رویکرد اصلی سند راهبردی مدیریت بحران است/ توجه به تقویت نقش آموزش و تبلیغات در مدیریت بحران

رحمانی فضلی در نشست ستاد ملی مدیریت بحران گفت: با رویکرد پیش بینی و پیشگیری و کاهش خطرپذیری، آموزش و تبلیغات نقش بسیار مهمی دارد که امید داریم با تدبیر...
1399/04/01