1399/06/18
نجار در مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز کارکنان سازمان مطرح کرد؛
قرآن و آموزه های الهی سرمشق زندگیتان قرار گیرد/ کلید رسیدن به موفقیت احترام پدر و مادر است

نجار در مراسم تقدیر از فرزندان ممتاز کارکنان سازمان مطرح کرد؛ قرآن و آموزه های الهی سرمشق زندگیتان قرار گیرد/ کلید رسیدن به موفقیت احترام پدر و مادر است

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در جمع فرزندان ممتاز کارکنان سازمان با بیان اینکه بهره وری موثر نیروی انسانی در سازمان ها ارتباط مستقیم با بستر خانواده دارد، خطاب به دانش آموزان گفت: قرآن و آموزه های الهی را سرمشق زندگیتان قرار دهید و بدانید کلید رسیدن به موفقیت و خوشبختی در احترام پدر و مادر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور صبح امروز در مراسم تقدیر تعدادی از فرزندان ممتاز کارکنان سازمان با اشاره به وظیفه خطیر کارکنان، اذعان کرد: بحران قابل پیش بینی نیست از طرفی مدیریت بحران تلاش و ممارست شبانه روزی را می طلبد از این رو مدارا و همراهی خانواده ها در انجام وظیفه آن ها بسیار حیاتی و مهم است.
دبیر ستاد ملی پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران با بیان این که کارآمدی یا ناکارآمدی کارمندان، ارتباط مستقیم با خانواده آن ها دارد، افزود: آرامش در وهله اول از خانواده به افراد منتقل می شود، درک شرایط سخت کاری و القای آرامش به افراد موجب کارآمدی آن ها در محیط کار می شود.
نجار با بیان این که نقش خانواده کارکنان مدیریت بحران بسیار مهم است، اذعان کرد: خانواده این افراد با از خودگذشتگی و صبوری نسبت به شغل سخت و غیرقابل پیش بینی عضو خانواده، به طور غیر مستقیم، نقش غیرقابل انکاری در کارآمدی کارکنان در زمان بحران ایفا می کنند از این رو این مدارا قابل تقدیر است.
وی در ادامه با اشاره به ماهیت و حساسیت این حرفه افزود: شاغلین زمان زیادی را در محل کار به سر می برند و این نباید آن ها را از انجام وظایفشان در قبال خانواده سست کند، چراکه فرزندان این افراد به توجه بیشتری نیاز دارند و کارکنان باید نبود خود را با ابراز محبت بیشتر به آن ها  جبران کنند.
گفتنی است در این مراسم رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از فرزندان ممتاز کارکنان با اهدای لوح سپاس قدردانی کرد.
 

شناسه خبر : 3222
امتیاز شما برای این خبر: