1399/08/17
نجار در مراسم افتتاح پروژه های مدیریت بحران تهران:
اقدامات پیشگیرانه شهر تهران را در ابتدای مسیر تاب آوری قرار داده است/ تقدیر از اهتمام شهردار و رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران

نجار در مراسم افتتاح پروژه های مدیریت بحران تهران: اقدامات پیشگیرانه شهر تهران را در ابتدای مسیر تاب آوری قرار داده است/ تقدیر از اهتمام شهردار و رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران

بهره‌برداری از فاز دوم سامانه پیش بینی و هشدار سیل و زلزله و سامانه پیش بینی یخبندان پایتخت با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و شهردار تهران آغاز شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور ، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور صبح امروز شنبه در مراسم بهره برداری از فاز دوم سامانه پیش‌بینی و هشدار سیل و سامانه پیش‌بینی یخبندان گفت: پیشگیری از حوادث طبیعی همواره از لولویت های سازمان مدیریت بحران در کشور است که این مقوله در شهر تهران  به دو بحران اصلی شناحته شده سیل و زلزله معطوف است.
 نجار با تاکید بر اهمیت داده های قابل اعتماد در برنامه ریزی صحیح افزود: با بهره برداری از سامانه های جدید می‌توان با برنامه ریزی مناسب در بخش پیشگیری و مقابله از بروز خسارت های اقتصادی و اجتماعی در شرایط بحران های ناشی از زلزله، سیل و یخبندان تا حد زیادی جلوگیری کرد.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور با بیان اینکه همکاران ما به موضوع بحران و احتمال وقوع بحران در تهران باور دارند، گفت: باید باور کنیم که شاید زلزله در تهران رخ دهد و باید آمادگی باشد. به همین دلیل هم از اهتمام شهردار تهران و مجموعه مدیریت شهری برای آمادگی پایتخت در برابر حوادث طبیعی تقدیر و تشکر می نمایم.

شناسه خبر : 3321
امتیاز شما برای این خبر: