1399/08/24
بازدید مدیر کل مدیریت بحران استان قم از پروژه مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی و ایستگاه های پایش سامانه هشدار سیل

بازدید مدیر کل مدیریت بحران استان قم از پروژه مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی و ایستگاه های پایش سامانه هشدار سیل

 محسن اروجی مدیر کل مدیریت بحران و مهران حیدری بنی مدیر کل هواشناسی استان قم از پروژه مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی و ایستگاه های  شبکه پایش مرتبط با سامانه هشدار سیل، موضوع تامین اعتبار لازم جهت تکمیل پروژه ساختمان مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی و مسائل و مشکلات مرتبط با نگهداری ایستگاه ها و ادوات هواشناسی مورد نیاز سامانه هشدار سیل مورد بررسی قرار دادند.

 

در بازدید از محل ساختمان مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان، مدیر کل هواشناسی قم آخرین اقدامات و پیگیری‌های انجام شده در خصوص تکمیل پروژه ساختمان از جمله وضعیت عملیات عمرانی این پروژه در سال جاری، عملکرد پیمانکار پروژه و روند اجرای کار را تشریح و خواستار همکاری و مساعدت هرچه بیشتر مسئولین استان جهت تکمیل و بهره برداری این طرح شد.

جانشین استاندار در ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به  بحران با اشاره به اهمیت و جایگاه مهم و حیاتی هواشناسی در زمینه مدیریت بحران بر لزوم همکاری در جهت تامین اعتبار و بهره برداری از این طرح در آینده نزدیک با توجه به پیشرفت فیزیکی و نیاز استان تاکید نمود.  

در بازدید از تابلوهای شهری هشدار سیل و ایستگاه های سطح سنجی نصب شده در مسیر قمرود مقرر شد جهت افزایش حفاظت فیزیکی از اینگونه تابلوها و همچنین تامین برق مورد نیاز از طریق برق شهری, اقدامات و هماهنگی لازم توسط مدیریت بحران استان صورت گیرد.

پروژه مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان قم دارای 88 درصد پیشرفت فیزیکی است و عملیات عمرانی آن در دست می باشد.


شناسه خبر : 3334
امتیاز شما برای این خبر: