1399/08/28
رییس سازمان مدیریت بحران کشور در گفت‌وگو با ایسنا:
مشارکت حدود 3۰۰ نفر از اساتید در حوزه‌های تخصصی مرتبط در تدوین دستورالعملها/ نهایی شدن ۲۵ سند و دستورالعمل مدیریت بحران در کشور/ تشریح اهمیت و اهداف تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های "قانون مدیریت بحران کشور" / دستورالعمل مناسب و اثربخش می تواند دستگاه های نظارتی را از اجرای قانون مطمئن نماید  

رییس سازمان مدیریت بحران کشور در گفت‌وگو با ایسنا: مشارکت حدود 3۰۰ نفر از اساتید در حوزه‌های تخصصی مرتبط در تدوین دستورالعملها/ نهایی شدن ۲۵ سند و دستورالعمل مدیریت بحران در کشور/ تشریح اهمیت و اهداف تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های "قانون مدیریت بحران کشور" / دستورالعمل مناسب و اثربخش می تواند دستگاه های نظارتی را از اجرای قانون مطمئن نماید  

  با توجه به ساختار و جایگاه مدیریت بحران، تحقق یا عدم تحقق اهداف طرح ریزی شده در قانون بسیار مهم است که بسته به اجرای آن می‌تواند آثار مثبت و منفی بر عملکرد این مجموعه داشته باشد و به همین دلیل تدوین دستورالعمل مناسب و اثربخش می تواند دستگاه های نظارتی را از اجرای قانون مطمئن نماید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور، اسماعیل نجار رییس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به گذشت چندین ماه از اجرای قانون جدید مدیریت بحران کشور اظهارکرد:  با توجه به ساختار و جایگاه مدیریت بحران، تحقق یا عدم تحقق اهداف طرح ریزی شده در قانون بسیار مهم است و به همین دلیل تدوین دستورالعمل مناسب و اثربخش می‌تواند دستگاه‌های نظارتی را از اجرای قانون مطمئن کند.
نجار با بیان اینکه در همین راستا نیز  تهیه و تدوین ۲۵ سند مشتمل بر سند راهبرد ملی مدیریت بحران کشور، برنامه‌های ملی کاهش خطر، فداکارخدمتی، آمادگی و پاسخ و بازسازی و بازتوانی و دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های مورد نیاز مندرج در قانون در دستور کار پژوهشکده سوانح طبیعی قرار گرفت، گفـت: در همین راستا ۲۰ کمیته تخصصی متشکل از اساتید و صاحب نظران به منظور تدوین برنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوط به قانون مدیریت بحران کشور تشکیل شد و  با حضور حدود ۳۰۰ نفر از اساتید و صاحبنظران در دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی در این کمیته‌ها صدها نفر ساعت زمان صرف تدوین و تهیه این موارد شد.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در حال حاضر  شاهد نهایی شدن این اسناد و دستورالعمل‌ها هستیم، گفت: این موارد  نقاط ضعف در قانون قبلی از جمله عدم شفافیت وظایف و نبودن شاخص‌های عملکردی را هموار ساخته است و به زودی پس از تایید نهایی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
رییس سازمان مدیریت بحران کشور تصریح کرد: تمرکز عمده این آیین نامه ها و دستورالعمل ها بر امور پیشگیرانه و ارتقای توان و آمادگی در اقدامات پیشگیرانه و آموزش همگانی است. قانون جدید مدیریت بحران می‌تواند تاب آوری در کشور  را در هنگام وقوع سوانح و بلایا افزایش دهد و در کنار آن اجرایی شدن این آئین‌نامه و دستورالعمل‌ نیز در ارتقای آمادگی و توان پیشگیرانه بسیار موثر خواهد بود.
نجار به موضوع تاب آوری کشور در برابر حوادث طبیعی اشاره کرد و گفت: در نگارش و تدوین این دستورالعمل ها تغییر در رویکرد مدیریتی خطر بلایا و همچنین توجه خاص به نقش جوامع در مدیریت خطر، ارتقای هماهنگی بین بخشی، رویکرد پایین به بالا در مدیریت خطر و توجه به مدیریت انسانی بر اساس دیدگاه صاحبنظران مورد توجه قرار گرفته است.
ربیس سازمان مدیریت بحران کشور در باره اهداف عمده این آیین نامه ها و دستورالعمل ها نیز اظهار کرد: هدف عمده آیین نامه ها و دستورالعمل ها کاهش مرگ ومیر انسان ها درپی وقوع حوادث، پایین آوردن خسارات اقتصادی، تقویت زیرساخت ها، توسعه همکاری های بین المللی، راه اندازی سامانه های هشدار سریع و درکل افزایش تاب آوری محیط های شهری و روستایی در برابر حوادث است.
وی اضافه کرد: برای رسیدن به این اهداف، درک خطر و شناخت سوانح برای به حداقل رساندن آسیب های ناشی از مخاطرات از اهمیت فراوانی برخوردار است و برهمین اساس است که توجه به برنامه های جامعه محور و پیشگیرانه اهمیت فراوانی پیدا می کند؛ برنامه هایی که در نتیجه اجرای آنها می توان امیدوار بود انسان ها در مواجهه با خطر، از آمادگی لازم برخوردار باشند و درعین حال، ریسک ناشی از وقوع خطرات طبیعی در محیط زندگی شان تا حد ممکن پایین بیاورند.
 

شناسه خبر : 3339
امتیاز شما برای این خبر: