1399/09/12
ارسال پیش‌نویس استاندارد سازمان‌های امدادی و خدمات امدادرسانی به دستگاه‌های اجرایی

ارسال پیش‌نویس استاندارد سازمان‌های امدادی و خدمات امدادرسانی به دستگاه‌های اجرایی

پیش‌نویس استاندارد سازمان‌های امدادی و خدمات امدادرسانی در سطح کشور که توسط پژوهشکده سوانح طبیعی تدوین شده است، جهت اخذ نظرات اصلاحی به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ارسال شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور، تدوین ضوابط فنی و دستورالعمل‌های لازم جهت استاندارد کردن خدمات سازمان‌های امدادی در سطح کشور بر اساس بند (ث) ماده 9 قانون مدیریت بحران کشور و با استفاده از تجارب داخلی و بین‌المللی و با بهره‌گیری از دانش اساتید مجرب دانشگاهی و متخصصین این حوزه صورت گرفته است.
در این سند، ضمن ارائه تعاریف و مفاهیم مربوطه، استانداردهای عملکردی سازمان‌های امدادی و استانداردهای خدمات امدادرسانی تشریح شده است.
پیش‌نویس استاندارد سازمان‌های امدادی و خدمات امدادرسانی در سطح کشور در تاریخ 8 آبان ماه 1399 از سوی سازمان مدیریت بحران کشور جهت اخذ نظرات به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ارسال شد.
 

شناسه خبر : 3379
امتیاز شما برای این خبر: