1399/11/04
استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه کردستان در مدیریت بحران های استان
مدیرکل مدیریت بحران کردستان تاکید کرد:

استفاده از ظرفیت علمی دانشگاه کردستان در مدیریت بحران های استان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان گفت: برای استفاده از ظرفیت علمی و دانشگاهی اساتید دانشگاه کردستان در مدیریت بحران های استانی آمادگی لازم وجود دارد.

به گزارش اداره کل مدیریت بحران استانداری کردستان؛ محمد فلاحی در نشست با رئیس دانشگاه کردستان با اشاره به برنامه های استانی کاهش خطر حوادث و سوانح و آمادگی و پاسخ بر استفاده از ظرفیت علمی و دانشگاهی اساتید دانشگاه کردستان در مدیریت بحران های استانی تاکید کرد.
 
وی گفت: براساس شاخص هایی چون احتمال وقوع، میزان تهدید، میزان آسیب پذیری و تاریخ وقوع 37 مخاطره در سطح استان شناسایی شده اند.
 
مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان با اشاره به اینکه سیلاب، زمین لرزه و آتش سوزی سه مخاطره اصلی شناسایی شده در سطح استان هستند، خاطرنشان کرد: در تدوین برنامه های استانی کاهش خطر حوادث و سوانح 4 مرحله شناسایی و اولویت بندی مخاطرات، شناسایی زیرساخت ها و تحلیل میزان آسیب پذیری، شناسایی ظرفیت ها و راهکارهای کاهش خطر مد نظر هستند که با تلاش های صورت گرفته هم اکنون در مرحله سوم تدوین برنامه قرار داریم.
 
فلاحی افزود: تمامی دستگاه های اجرایی استان جهت تدوین برنامه های استانی کاهش خطر حوادث و سوانح همکاری می کنند.
 
وی در پایان با اشاره به جایگاه و رتبه علمی مناسب دانشگاه کردستان در میان دانشگاه های کشور خواستار دریافت مشورت های علمی و کاربردی اساتید مجرب این مرکز در حوزه مدیریت بحران و برگزاری نشست های تخصصی در این زمینه شد.

شناسه خبر : 3527
امتیاز شما برای این خبر: