1399/11/06
برگزاری جلسه کارگروه استانی مقابله با پدیده گردو غبار به ریاست مدیر کل مدیریت بحران هرمزگان

برگزاری جلسه کارگروه استانی مقابله با پدیده گردو غبار به ریاست مدیر کل مدیریت بحران هرمزگان

مدیر کل مدیریت بحران استان اعلام کرد جلسات کارگروه استانی منبعد باید مطابق با تقویم اجرایی و برنامه زمانبندی برگزار گردد.

مهرداد حسن زاده اظهار داشت با توجه به شرایط خاص استان می بایست منشا یابی درونی و بیرونی در دستور کار دستگاههای  اجرایی عضو قرار گیرد .
وی عنوان کرد اعضای کارگروه استانی ظرف یک هفته گزارش عملکرد ده ماهه خود را پیرامون مقابله با پدیده گرد و غبار به دبیرخانه استانی ارائه نمایند .
مدیر کل مدیریت بحران استان ضمن تاکید بر رعایت قوانین بالا دستی (قانون هوای پاک و آیین نامه های مربوطه ) خواستار راه اندازی مرکز پایش و کنترل بصورت داده ای در استان شدند .
درپایان مقرر گردید این جلسه بصورت ماهیانه برگزار گردد .

شناسه خبر : 3544
امتیاز شما برای این خبر: