1400/01/18
زلزله 4.7 ریشتری در شادمهر خراسان رضوی

زلزله 4.7 ریشتری در شادمهر خراسان رضوی

زلزله تربت حیدریه موجب ترک خوردگی سطحی چند منزل روستایی گردید

 نجات مدیر کل مدیریت بحران استانداری خراسان رضوی گفت :بنا به گزارشات گروه های ارزیاب خوشبختانه زلزله 4.7 ریشتری شادمهر تربت حیدریه که در ساعت 21:52 سه شنبه مورخ 1400/1/17 به وقوع پیوست ، تا کنون خسارت جانی و مالی نداشته است و فقط ترک خوردگی سطحی در چند خانه روستایی گزارش گردیده است و هیچ مشکلی در خدمات زیر بنایی نیز در این منطقه به وجود نیامده است .

شناسه خبر : 3666
امتیاز شما برای این خبر: