1400/02/07
اطفاء حریق جنگل ها و مراتع  بعهده وزارت کشاورزی ، با همکاری نیروهای مسلح  می باشد
برابر جزء (2) بند خ ماده (14) قانون مدیریت بحران کشور

اطفاء حریق جنگل ها و مراتع  بعهده وزارت کشاورزی ، با همکاری نیروهای مسلح  می باشد

 سعید رضا کریمیان مدیرکل مدیریت بحران در نشست ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان که با حضور استاندار ایلام و اعضای ستاد مدیریت بحران استانکه در محل سالن جلسات استانداری  تشکیل شد  توضیحاتی در خصوص قانون جدید مدیریت بحران و مسئولیت اطفائ حریق ارائه نمود .

وی افزود برابر جزء (2) بند خ ماده (14) قانون مدیریت بحران کشور ، اطفاء حریق جنگل ها و مراتع  بعهده وزارت کشاورزی ، با همکاری نیروهای مسلح  می باشد و در این راستا سایر دستگاهها نیز برابر ماده (2) همین قانون نیزباید اهتمام جدی دراین زمینه  بعمل آورند . 

وی گفت در دولت تدبیر و امید جهت حمایت از کشاورزان اسیب دید ه از حوادث غیر مترقبه و به موجب بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت دیده به مدت سه سال تمدید امهال شده است .
کریمیان اضافه کرد : در همین در همین راستا طی سه مرحله مبلغ 400 میلیارد ریال و 230میلیارد ریال و 100 میلیارد ریال به استان طی سال های 98و 99 اختصاص یافته و کاملاجذب شده است .

 کریمیان از اعضای ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران خواست با توجه به گرمی  شدن هوا و احتمال وقوع آتش سوزی در جنگل ها و مراتع آمادگی کامل برای اطفاء حریق داشته باشند.

شناسه خبر : 3703
امتیاز شما برای این خبر: