1400/04/17
نجار خبر داد: ابلاغ مسئولیت تدوین برنامه‌ها، محتوای آموزشی و اجرای کارگاه‌های مدیریت بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی به پژوهشکده سوانح طبیعی

نجار خبر داد: ابلاغ مسئولیت تدوین برنامه‌ها، محتوای آموزشی و اجرای کارگاه‌های مدیریت بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی به پژوهشکده سوانح طبیعی

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: مسئولیت تدوین برنامه‌ها، محتوای آموزشی و اجرای کارگاه‌های مدیریت بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی به پژوهشکده سوانح طبیعی سپرده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور، اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در این باره اظهار داشت: پیرو تدوین اسناد، برنامه‌ها و دستورالعمل‌های موردنیاز قانون مدیریت بحران کشور توسط پژوهشکده سوانح طبیعی و ضرورت آشنایی مدیران اجرایی دستگاه‌های موضوع ماده ۲ قانون مذکور در سطوح ملی، استانی و شهرستانی با اسناد تدوین شده و همچنین با عنایت به بند (پ) ماده ۱۳ قانون مدیریت بحران کشور مبنی بر اینکه کلیه مدیران و کارشناسان مسئول در امر مدیریت حوادث و سوانح موظفند دوره‌های آموزشی بلندمدت و کوتاه‌مدت را طی کنند.
نجار افزود: با عنایت به سوابق پژوهشی و آموزشی، تجربیات و توانمندی‌های علمی- تخصصی پژوهشکده سوانح طبیعی، مسئولیت تدوین برنامه‌ها، محتوای آموزشی و اجرای کارگاه‌ها با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور، از سوی این سازمان به پژوهشکده سوانح طبیعی ابلاغ گردید.

شناسه خبر : 3797
امتیاز شما برای این خبر: