1400/06/10
جلسه هماهنگی برای تدوین مدل بومی میرا

جلسه هماهنگی برای تدوین مدل بومی میرا

با حضور رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، نماینده وزارت امور خارجه، دفاتر وابسته سازمان ملل جلسه هماهنگی برای تدوین مدل بومی میرا(ارزیابی نیازهای بعد از حادثه) برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور؛ این نشست در ادامه دو مرحله کارگاه آموزشی که با حضور مدیران کل و کارشناسان استانها و سایر سازمان های مرتبط برگزار شد و انتظار می رود مدل بومی خاص کشور با مشارکت مبتنی بر تجربه و دانش جمعی به بهترین نحو ممکن تدوین و در سطح کشور اجرایی شود. همچنین مقرر گردید کمیته ای با حضور نمایندگان سازمان امداد و نجات وزارت بهداشت - درمان و آموزش پزشکی- سازمان برنامه و بودجه- وزارت امور خارجه - اوچا و سمن ها به منظور تکمیل پیش نویس بومی سازی میرا تشکیل جلسه دهند.

شناسه خبر : 3850
امتیاز شما برای این خبر: