1400/10/21
کمک رسانی به حادثه
کمک رسانی به حادثه

کمک رسانی به حادثه

برگزاری کارگاه آموزشی امنیت در مدیریت بحران

برگزاری کارگاه آموزشی امنیت در مدیریت بحران ویژه روسا ,دبیران و کارشناسان دستگاه های عضو ستاد پیشگیری,هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و شهرستان های تابعه,فرمانداران ,بخشداران,و کارکنان حوزه امنیتی و مدیریت بحران سایر داستگاه ها با هماهنگی معاونت سیاسی; امنیتی ;و اجتماعی استانداری. مدرس:معاون محترم آموزشی ناجا کشور:سرتیپ دوم پاسدار جناب آقای جانثاری نتیجه گیری:یکی از مسایلی که همواره در حین رخداد بحران های فراگیر جمعی (ناشی از مخاطرات طبیعی و انسان ساخت)می تواند در عملکرد تاثیرگذار باشد مسایل امنیتی است که شناخت اصول و قوانین مربوط به آن می تواند تاثیر مثبتیبر ارایه عملکرد در رفع بحران داشته باشد.

گالری تصاویر


شناسه خبر : 4187
امتیاز شما برای این خبر:
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.