1400/11/05
پیگیری تهیه برنامه‌های استانی قانون مدیریت بحران 
اداره کل مدیریت بحران استان گلستان

پیگیری تهیه برنامه‌های استانی قانون مدیریت بحران 

به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران استان گلستان:
نشستی با حضور مدیر کل مدیریت بحران، دکتر سعدالدین نماینده دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان مجری طرح برگزار گردید.
  رسول حسام در نشست پیگیری برنامه های استانی قانون مدیریت بحران گفت: مدیریت زمان در تهیه برنامه های استانی و تسریع در تعیین شرح خدمات ارائه جزئیات، برنامه زمانبندی، مستند سازی اقدامات و پیگیری‌ها مورد تاکید می باشد.
وی در ادامه اظهار کرد: از آنجایی که پژوهشکده سوانح طبیعی کشور مجری تهیه اسناد ملی بوده و در فرآیند تصویب برنامه‌های استانی نیز وجود دارد با رویکرد استفاده از تجربیات تهیه اسناد ملی و نظارت بر فرآیند تهیه برنامه‌های استانی پیشنهاد می گردد با هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور نماینده استانی پژوهشکده سوانح طبیعی تعیین و معرفی گردد.

شناسه خبر : 4265
امتیاز شما برای این خبر:
© 1398 کلیه حقوق وب سایت متعلق به سازمان مدیریت بحران است.