ارزیابی خسارات توسط فرمانداران در شهرهای خوزستان آغاز شد
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان با تشریح آخرین وضعیت آبگرفتگی اعلام کرد؛

ارزیابی خسارات توسط فرمانداران در شهرهای خوزستان آغاز شد

مدیرکل مدیریت بحران خوزستان آخرین وضعیت آبگرفتگی در اهواز و ماهشهر را تشریح کرد و گفت: ارزیابی خسارات توسط فرمانداران در شهرهای دچار آبگرفتگی آغاز شد.
1399/09/12