نجار در آیین امضا تفاهم نامه همکاری با سازمان نقشه‌برداري: نگاه فرابخشی در مدیریت بحران لازم است / سازمان برنامه و بودجه مسئول تامین مالی انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در مدیریت بحران / رصد فروچاله ها با کمک سازمان نقشه برداری

نجار در آیین امضا تفاهم نامه همکاری با سازمان نقشه‌برداري: نگاه فرابخشی در مدیریت بحران لازم است / سازمان برنامه و بودجه مسئول تامین مالی انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در مدیریت بحران / رصد فروچاله ها با کمک سازمان نقشه برداری

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: ظرفیت بزرگ سازمان نقشه برداری برای تامین نیازهای اطلاعاتی و آماری مدیریت بحران در ذیل ماده ۱۶ قانون با محوریت سازمان...
1399/09/23
فردا و در راستای اجراي بخش‌هايي از قانون مدیریت بحران کشور؛ سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان نقشه‌برداري تفاهم نامه امضا می کنند

فردا و در راستای اجراي بخش‌هايي از قانون مدیریت بحران کشور؛ سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان نقشه‌برداري تفاهم نامه امضا می کنند

فردا و با حضور روسای دو سازمان در راستای اجراي قانون مدیریت بحران کشور سازمان مدیریت بحران کشور و سازمان نقشه‌برداري تفاهم نامه امضا می کنند.
1399/09/22