عنوان سایت

مدیران ستادی

اسماعیل نجار
محمد فرید لطیفی
مرتضی اکبرپور
کریم مهرشاد
  • کریم مهرشاد سازمان مدیریت بحران کشور رئیس مرکز توسعه مدیریت و منابع
بهنام سعیدی
مهدی رحمتی نژاد
علی بختیاری
  • علی بختیاری سازمان مدیریت بحران کشور مدیرکل روابط عمومی،امور بین الملل ،بازرسی و پاسخگویی به شکایات

مدیران استانی

مهدی مهرور
صفی الله کرامتی
سید ابوالحسم میرجلیلی
حجت علی شایانفر
قاسم قائدی
علی اصغر احمدی
علیمردان طالبی
احمد کرمی
حسین عظیمی
هادی هادی نسب
ایرج رئیسیان
غلامرضا اربابی
آرتیکاس اقبال
سید علی وفایی مقدم
ایرج زاهد پور
خلیل ساعی
^

تحت نظارت وف بومی