عنوان سایت

 
مدیریت و نظارت بر اقدامات و امکانات کارگروه ها، شورا ها و نهادهای دولتی مرتبط با مدیریت بحران
 
شناسه خدمت : ١٢٠٦١٤٧٢٠٠٠
شرح خدمت : (EN) باعنایت به اهمیت استفاده هرچه بهتر از امکانات و توانمندیهای نهادهای غیردولتی، نیروهای مسلح، تشکل های مردمی و نیز دستگاههای اجرایی در سطح کشور، جلسات مورد نیاز تشکیل گردیده و برنامه ریزی لازم به عمل می آید. ارائه دستورالعمل های مربوطه (به منظور مصرف بهینه اعتبارات و تسهیلات)، برنامه ریزی و انجام هماهنگی ها و اقدامات لازم در جهت تجهیز و آماده سازی مراکز امداد و نجات و فوریت های پزشکی کشور توسط ارگان های ذیربط، مستندسازي اطلاعات تجهیزات و ادوات موجود در استان و برنامه ریزی به منظور  ایجاد و گسترش سیستم های موثر تأمین کالاو اقلام مورد نیاز آسیب دیدگان ناشی از حوادث و سوانح غیرمترقبه، بخشی از اهداف این خدمت می باشند.
 گیرندگان خدمت : نهادهای غیردولتی، نیروهای مسلح، تشکل های مردمی و نیز دستگاههای اجرایی در سطح کشور
قوانین و مقررات : قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور- ماده 12،13،14،15و اسناد بالا دستی
مدارک لازم برای انجام خدمت :‌ اطلاعات کارگروه ها و شوراها- صورت جلسات کارگروه ها و شوراها - ارسال اطلاعات تجهیزات موجود در استانها- تکمیل فرم های عملکرد کارگروه ها
زمان وقوع خدمت :‌ این خدمت بلافاصله با وقوع رخداد یا برنامه زمانی از پیش تعیین شده ارائه می گردد
نوع دسترسی و متوسط زمان ارائه خدمت : درخواست ها از طریق ادارات کل مدیریت بحران سراسر کشور یا تماس مستقیم با سازمان مدیریت بحران کشور قابل انجام بوده و متناسب با نوع حادثه و تعداد جلسات تشکیل شده متفاوت است
هزینه ارائه خدمت : این خدمت بصورت رایگان ارائه می گردد
ضرورت مراجعه حضوری : بازدید های دوره ای و یرگزاری جلسات به صورت غیر الکترونیکی انجام می شود، لذا لزوم مراجعه حضوری وجود دارد
زمان ، مکان و نحوه اخذ خدمت : اخذ خدمت در تمامی روزهای کاری هفته در ساختمان مرکزی سازمان مدیریت بحران کشور و یا ادارات کل مدیریت بحران سراسر کشور میسر می باشد

اعلام نیتجه خدمت : اعلام نتیجه از طریق  مراجعه حضوری به دفتر تشکل های مردم نهاد واقع در سازمان مدیریت بحران یا ادارات کل مدیریت بحران سراسر کشور میسر می باشد
واجدین شرایط دریافت خدمت :  نهادهای غیردولتی، نیروهای مسلح، تشکل های مردمی و نیز دستگاههای اجرایی در سطح کشور
مسئول خدمت : کارشناسان تشکل های مردم نهاد در معاونت آمادگی و مقابله
ساعت کار و شماره تماس: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 08:00 لغایت 16:15 با شماره های تماس  8 -22391996 داخلی 403  بخش تشکل های مردم نهاد. شایان ذکر است کارشناسان ما در هر لحظه آماده پاسخگویی به سئوالات احتمالی می باشند

از شما تقاضا می شود برای بحث و تبادل نظر و همچنین اخذ مشاوره و دریافت نظرات کاربران به شبکه اجتماعی ما به نشانی زیر مراجعه نموده و  درخواست ها و یا نظرات خود را برای ادمین کانال ارسال فرمائید
 

 

 

 مراحل انجام کار :‌

  
دانلود ها:
   
    
 شناسنامه خدمت
لطفا جهت اخذ مدارک مورد نیاز برای دریافت این خدمت اینجا را کیلیک فرمایید
لطفا جهت دریافت فرم های ثبت نام در سامانه جامع مدیریت بحران اینجا را کیلیک فرمایید و پس از تکمیل نمودن مدارک نسبت به ارسال به ادارات کل مدیریت بحران در سراسر کشور اقدام فرمائید
^