عنوان سایت

 
ایجاد نظام جامع مدیریت اطلاعات بحران مبتنی بر طرح های پیش بینی و پیشگیری
 
شناسه خدمت : ١٠٠٣١٤٦٩٠٠٠
شرح خدمت : (EN) این خدمت دربرگیرنده طرح های مطالعاتی جهت پیش بینی و پیش گیری در مراحل چهارگانه مدیریت بحران و ایجاد سامانه های هشدار سریع مبتنی بر نظام جامع مدیریت اطلاعات و دریافت و تحلیل داده های مربوطه می باشد. باتوجه به تحلیل صورت پذیرفته، اطلاع رسانی لازم درخصوص حوادث محتمل صورت می پذیرد.
 گیرندگان خدمت : دستگاه های اجرایی استان- فرمانداری ها ادارات کل بحران استانها
قوانین و مقررات : بند 11 و17 ماده 8 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور- تبصره 2 ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور و اسناد بالا دستی
مدارک لازم برای انجام خدمت :‌ دریافت اطلاعات پیش نشانگرها
زمان وقوع خدمت :‌ این خدمت با وقوع رخدادی معین یا با تشخیص دستگاه  طبق برنامه زمانی از پیش تعیین شده انجام می گردد
هزینه ارائه خدمت : این خدمت بصورت رایگان ارائه می گردد
ضرورت مراجعه حضوری :  نیازی به مراجعه حضوری وجود ندارد
زمان ، مکان و نحوه درخواست خدمت : درخواست خدمت پس از وقوع حادثه یا طبق برنامه زمانی از پییش تعیین شده با مراجعه به ادارات کل مدیریت بحران در ساعات ادارای طول ایام هفته قابل درخواست می باشد.

زمان ، مکان و نحوه دریافت خدمت : اخذ خدمت در ساعات اداری به صورت فکس-نامه - ارسال پیامک و یا در سامانه جامع مدیریت بحران میسر می باشد. همچنین اخذ مجوز از دفتر پیش بینی و هشدار سازمان مدیریت بحران با شماره تماس  88772635 داخلی 215 می باشد

اعلام نیتجه خدمت : اعلام از طریق سازمان مدیریت بحران کشور
واجدین شرایط دریافت خدمت :  دستگاه های اجرایی استان- فرمانداری ها ادارات کل بحران استانها-شهروندان
مسئول خدمت : کارشناسان پیش بینی و هشدار معاونت پیش بینی و پیشگیری
ساعت کار و شماره تماس: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 08:00 لغایت 16:15 با شماره های تماس88772634 داخلی 215 بخش مدیریت پیش بینی و هشدار. شایان ذکر است کارشناسان ما در هر لحظه آماده پاسخگویی به سئوالات احتمالی می باشند

از شما تقاضا می شود برای بحث و تبادل نظر و همچنین اخذ مشاوره و دریافت نظرات کاربران به شبکه اجتماعی ما به نشانی زیر مراجعه نموده و  درخواست ها و یا نظرات خود را برای ادمین کانال ارسال فرمائید
 

 


 
 مراحل انجام کار :‌


دانلود ها:

  
شناسنامه خدمت

   لطفا فرم مورد نظر را از اینجا دانلود نموده و پس از تکمیل نمودن جهت ثبت در سامانه به اداره کل مدیریت بحران استان خود تحویل نمایید
^