عنوان سایت

 
استفاده از توانمندی های تشکل های مردم نهاد در مدیریت بحران
 
شناسه خدمت : ١٩٠٩١٤٧١٠٠٠
شرح خدمت : (EN) این خدمت دربرگیرنده ساماندهی سمن هایی است که در حوزه مدیریت بحران فعالیت می‌نمایند. از آنجایی که در زمان وقوع بحران، سمن ها مطابق با قوانین و مقررات مربوطه در محل حادثه حضور یافته و گزارشات خود را به سازمان مدیریت بحران ارسال می نمایند، لذا دریافت اطلاعات مرتبط با سمن ها و نیز انجام برنامه های ریزی های لازم در جهت تعامل هرچه بیشتر با آنها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد
 گیرندگان خدمت : ادارات کل بحران استانها -تشکل ها و نهادهای موجود در استانها-  دستگاه های اجرایی
قوانین و مقررات : قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور- بند 6 ماده8 و اسناد بالا دستی
مدارک لازم برای انجام خدمت :‌  ارائه اطلاعات مدیران تشکل ها - ارائه اطلاعات اقدامات و عملکرد هر یک از تشکل ها
زمان وقوع خدمت :‌ این خدمت با وقوع رخدادی معین یا با تشخیص دستگاه  طبق برنامه زمانی از پیش تعیین شده و یا تقاضای گیرندگان خدمت انجام می گردد
نوع دسترسی و متوسط زمان ارائه خدمت : متوسط زمان خدمت تشکل ها مطابق با نوع عملکرد و نیاز تشکل ها متفاوت است
هزینه ارائه خدمت : این خدمت بصورت رایگان ارائه می گردد
ضرورت مراجعه حضوری :   به مراجعه حضوری نیاز دارد
زمان ، مکان و نحوه درخواست خدمت :  درخواست خدمت با مراجعه به ادارات کل مدیریت بحران در ساعات ادارای طول ایام هفته قابل درخواست می باشد.
زمان ، مکان و نحوه دریافت خدمت : جهت اخذ مجوز نیاز به مراجعه به واحد تشکل های مردم نهاد سازمان مدیریت بحران کشور می باشد

اعلام نیتجه خدمت : اعلام از طریق سازمان مدیریت بحران کشور
واجدین شرایط دریافت خدمت :  ادارات کل بحران استانها -تشکل ها و نهادهای موجود در استانها- شهروندان- دستگاه های اجرایی
مسئول خدمت : کارشناسان واحد تشکل های مردم نهاد در معاونت آمادگی و مقابله
ساعت کار و شماره تماس: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 08:00 لغایت 16:15 با شماره های تماس22391996 الی 8 داخلی 403 . شایان ذکر است کارشناسان ما در هر لحظه آماده پاسخگویی به سئوالات احتمالی می باشند

از شما تقاضا می شود برای بحث و تبادل نظر و همچنین اخذ مشاوره و دریافت نظرات کاربران به شبکه اجتماعی ما به نشانی زیر مراجعه نموده و  درخواست ها و یا نظرات خود را برای ادمین کانال ارسال فرمائید
 

 




 مراحل انجام کار :‌







دانلود ها:



   شناسنامه خدمت
   لطفا جهت اخذ راهنما برای دریافت این خدمت اینجا را کیلیک فرمایید

 
^