• ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

عنوان سایت

1396/7/16 يكشنبهسعیدی در افتتاحیه کارگاه سنجش از دور:
امروزه بكارگيري فناوري هاي نوين در مديريت بحران يك ضرورت است و سازمان در اين مسير برنامه هاي مدوني دارد
معاون پیش بینی و پیشگیری گفت: هدف از برگزاری این دوره ها تغییر رفتار و عملکرد آموزش پذیران است که باید در عرصه عمل بکار گرفته شود و تنها از این منظر است که به هدف غایی مان که حرکت از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب است نایل خواهیم شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور، سعیدی معاون پیش بینی و پیشگیری صبح امروز در افتتاحیه کارگاه سنجش از دور که به مدت دو روز در سالن مرکز فرماندهی سازمان پیشگیری و  مدیریت بحران  شهر تهران برگزار می شود گفت: در هر اقدامی علم و فناوری و دانش اطلاعات اصل اساسی در جهت موفقیت است.
معاون پیش بینی و پیشگیری با اشاره به تعریف مدیریت بحران اظهار داشت: در این تعریف به جایگاه علم و کسب تجارب توجه زیادی شده است که از جمع این دو هدف عمده را دنبال می کنیم که اولی پیش بینی و پیشگیری از حوادث است که مدیریت بحران را موفق می کند که اگر به هر دلیل در مرحله پیش بینی و پیشگیری موفق نبودیم باید با استفاده از علم و فناوری آثار و تبعات حوادث را به حداقل کاهش داد مثل زلزله که پیش بینی وپیشگیری از آن ممکن نیست اما می توان آثار و تبعات آن را کم کرد.
سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور تاکید کرد: استفاده از فناوری به منظور شناسایی به موقع و مدیریت اثرات رویدادهای طبیعی از جمله بسترهای همکاری با سازمان فضایی ایران است.
معاون پیش بینی و پیشگیری با اشاره به ضرورت آموزش های نوین و کاربردی برای نیروهای انسانی شاغل در بخش مدیریت بحران کشور گفت:استخراج اطلاعات قابل اعتماد از تصاویر ماهواره ای، مستلزم آگاهی و دانش دقیق از شرایط فیزیکی حاکم بر ماهواره ها، نحوه ایجاد و در نهایت تجزیه و تحلیل داده های دریافتی است.
سعیدی در ادامه به آموزش همه فرمانداران و کلیه اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور اشاره کرد و گفت: تاکنون اعضای شورای مدیریت بحران 14 استان نیز آموزش های تخصصی مدیریت بحران را دریافت کرده ه اند و بقیه استانها نیز تا پایان سال انجام می شود.
وی افزود: مرحله بعد آموزش آحاد مردم است که یزد بعنوان نمونه از سال گذشته طی 4 سال همه مردم را آموزش خواهد داد.
 
عكس هاي مرتبط :

بيشتر
^