• ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

عنوان سایت

1396/9/12 يكشنبه
توضیح روابط عمومی سازمان مدیریت بحران کشور در خصوص غیبت مدیر کل مدیریت بحران استان کرمان
روابط عمومی سازمان مدیریت بحران کشور در خصوص غیبت مدیر کل مدیریت بحران استان کرمان توضیح داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور، پیرو وقوع زلزله در صبح روز جمعه مورخ۱۰ /۹/ ۹۶ در استان کرمان خبرنگار هفته نامه هفتواد در تماس با رئیس سازمان مدیریت بحران کشور پس از کسب خبر در خصوص زلزله به غیبت مدیرکل قبلی بحران استان اشاره می کند که ایشان ضمن پاسخ به سوالات به خبرنگار توصیه می کند که توجه را به مسائل اصلی متمرکز کنید و مسائل حاشیه ای را رها کنید،زیرا که رئیس شورای مدیریت بحران استان شخص استاندار می باشد و ایشان هم در همان ساعات اولیه تشکیل جلسه داده و هدایت عملیات  جستجو و امداد و نجات را به عهده دارند و اداره کل مدیریت بحران نیز با حضور معاون مدیریت می شود،که متاسفانه خبرنگار به توصیه ایشان عمل ننموده و نظرات خودش را منعکس نموده است.اما توضیحات لازم در این خصوص به شرح زیر است:
- مدیر کل قبلی مدیریت بحران استان از حدود چهار ماه پیش با توجه به قانون ممنوعیت تحصیل کارمندان دولت در ساعات اداری جهت ادامه تحصیل مرخصی بدون حقوق گرفته و مشغول تحصیل می باشد.
- باستناد قانون هر فردی که از مرخصی بدون حقوق استفاده می کند فاقد پست سازمانی می گردد ،فلذا ایشان از چهار ماه قبل هیچ سمتی در استانداری و بالطبع در مدیریت بحران استان نداشته است.
- سرپرستی دفتر فوق نیز به معاون اداره کل مدیریت بحران استان از سوی استاندار محترم استان محول می گردد.
- هرگونه عزل و ‌نصبی در ادارات کل مدیریت بحران استان ها از وظائف استانداری ها می باشد و در صورت ضرورت با این سازمان نیز هماهنگی بعمل می آید،که در مورد فوق به دلیل تصدی به صورت سرپرستی این هماهنگی بعمل نیامده است.
- در امر مدیریت بحران با عنایت به اینکه رخداد های طبیعی قابل پیش بینی نیست، موضوع تعیین رده های جانشینی بسیار با اهمیت و در همه رده ها مورد توجه است و قانون گذار نیز به این مهم تاکید داشته است،پس عدم حضور یک فرد اصلی مانعی برای انجام عملیات جستجو و امداد و نجات نمی باشد
 
عكس هاي مرتبط :

بيشتر
^