• ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

عنوان سایت

1397/10/11 سه شنبهنجار در کارگاه آموزشی و تمرین ستادی مدیریت بحران خراسان شمالی:
فرماندهی واحد بهترین راهبرد در زمان بروز رخدادهای طبیعی است
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور فرماندهی واحد را بهترین راه حل در زمان مدیریت بحران دانست و گفت: اگر فرماندهی واحد در مدیریت بحران اعمال نشود تمامی زحمات دستگاه های اجرایی زیر سوال می رود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور، اسماعیل نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور امروز سه شنبه در کارگاه آموزشی و تمرین ستادی مدیریت بحران خراسان شمالی اظهار داشت: در زمان بروز حادثه در گام نخست باید وحدت فرماندهی حفظ شود، زیرا اساس کار مدیریت بحران، هماهنگی و فرماندهی است.
وی از سازمان مدیریت بحران به عنوان یک سازمان سیاستگذار، نظارت کننده و هماهنگ کننده یاد کرد و افزود: در زمان بروز حادثه تمام دستگاه های اجرایی کشور، استان ها و بخش خصوصی باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند، هرچند که سازمان مدیریت بحران کشور هم اقدامات شاخصی را انجام می دهد.
نجار، برنامه ریزی، مشخص بودن مسئولیت ها و تجهیزات کامل را از ارکان مدیریت بحران ذکر کرد و اظهار داشت:در کنار تمامی عوامل فوق باید از حضور و مشارکت مردم هم به بهترین شکل کمک بگیریم.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور توجه به موضوع اسکان موقت و اضطراری در زمان بحران را ضروری دانست و گفت: امروزه فضای مجازی در عین فرصت می تواند تهدید هم به شمارآید بنابراین مدیران بحران در زمان بروز حادثه تمامی اقدامات و تلاش های شبانه روزی خود را در فضای مجازی انعکاس دهند زیرا نباید چنین خدماتی زیر سوال برود.
نجار به موضوع زلزله کرمانشاه اشاره کرد و افزود: به رغم تمامی تلاش های شبانه روزی و اقدامات شاخص برای این استان، اطلاع رسانی ضعیفی انجام شد به طوری که برخی افراد همیشه می خواهند خدمات نظام را زیر سوال ببرند.
رئیس شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور در پایان سخنان خود خواستار توجه به نکاتی شد که باید مدیران بحران آن را مدنظر قرار دهند و گفت:شناخت دقیق مخاطرات و پیامدهای آن با تاکید بر برنامه ریزی دقیق، تبدیل وضعیت بحران به مدیریت ریسک در بلاهای طبیعی، اقدامات سازنده در مسیر تغییرات اقلیمی، تعالی بخشی ساختارها و دستورات، ضرورت مطالعه قانون مدیریت بحران و توجه به آموزش مردم باید همیشه مورد توجه قرار گیرد.
گفتنی است اسماعیل نجار صبح امروز به منظور بررسی روند بازسازی مناطق آسیب دیده از زلزله سال گذشته و ارزیابی کارگاه آموزشی و تمرین ستادی وارد بجنورد خراسان شمالی شد.
 
عكس هاي مرتبط :

بيشتر
^