• ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

عنوان سایت

اخبار برگزیده

1396/6/21 سه شنبه
نامه دكتر رحماني فضلي به وزير آموزش و پرورش براي درج درس سوانح طبيعي در برنامه آموزشي مدارس
دكتر رحماني فضلي وزير كشور در نامه اي به وزير آموزش و پرورش بر ضرورت درج درسي با عنوان سوانح طبيعي در برنامه آموزشی همه مقاطع تحصيلي مدارس كشور تأكيد كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني سازمان مدیریت بحران کشور به نقل از پایگاه اطلاع رسانی  وزارت كشور، در بخشي از نامه وزير كشور خطاب به وزير آموزش و پرورش آمده است:
يكي از مهمترين مراحل توسعه جوامع به ويژه در زمينه مديريت بحران، پيشگيري و كاهش اين تلفات از طريق گسترش فرهنگ ايمني و تغيير نگرش  ً پاسخ محورً به  ًريسك محورً در دو بخش حاكميت و جامعه مي باشد. همانطور كه تجارب جهاني كشورهاي توسعه يافته در اين خصوص نشان از تأثير بسزاي آموزش و فرهنگ سازي به عنوان يكي از مهمترين اركان پيشگيري داشته، نتايج دستاوردهاي علمي نيز دال بر اين است كه اين فرهنگ سازي و پذيرش به لحاظ رواني يقيناً در دوران كودكي و نوجواني تأثيرات دو چندان و عميق تري خواهد داشت. بر اين اساس مي بايست در راستاي ايجاد يك جامعه ايمن و تاب آور و فراهم گرديدن بسترهاي لازم از اين تجارب استفاده نموده و در اين مسير گامي مهم و اساسي برداشت.
در ادامه نامه وزارت كشور به وزارت آموزش و پرورش با استناد به استدلال های مطرح شده آمده است: شایسته است، درسي تحت عنوان  ً سوانح طبيعيً با سر فصل هايي همچون معرفي انواع سوانح، نحوه پيشگيري، افزايش سطح آمادگي و مقابله، به عنوان يكي از دروس مدارس كشور در مقاطع ابتدايي و متوسطه قرار گيرد.
در اين راستا سازمان مديريت بحران كشور آمادگي دارد محتواي درسي مربوطه را با در نظر گرفتن شرايط سنّي و با استفاده از بخش هاي علمي و تخصصي اين حوزه تهيه و همكاري هاي لازم را داشته باشد.
 
عكس هاي مرتبط :

^