• ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

عنوان سایت

اخبار برگزیده

1396/10/18 دوشنبهمحمدفرید لطیفی:
نیروهای مسلح در مدیریت بهینه مخاطرات طبیعی نقش مؤثر دارند
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور بر نقش مؤثر و مفید نیروهای مسلح در مدیریت بهینه مخاطرات طبیعی تأکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران کشور، محمد فرید لطیفی معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران کشور با حضور در سازمان صنایع هوایی کشور نقش نیروهای مسلح در مدیریت مخاطرات طبیعی را مؤثر و شایسته قدردانی دانست.
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران با اشاره به وظیفه تعیین شده سازمانها و نهادهای نظامی در مدیریت مخاطرات طبیعی براساس قانون گفت: براساس اصل 147 قانون اساسی دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش(نیروهای مسلح) درکارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی نزند.
وی استفاده از توانمندیهای نیروهای مسلح را براساس سیاستهای کلی پیشگیری وکاهش خطرات ناشی از مخاطرات طبیعی مصوب مقام معظم رهبری را نیز ممکن دانست و گفت: در این سیاست کلی، علاوه بر افزایش وگسترش آموزش و فرهنگ ایمنی وآماده سازی مسئولان، تقویت مطالعات علمی و پژوهشی، ایجاد مدیریت واحد، گسترش نظامات جبران خسارات نظیر انواع بیمه ها، ایمن سازی و بهسازی لرزه ای، به در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندیهای موجود نیروهای مسلح برای مدیریت بهینه مخاطرات طبیعی نیز تأکید شده است.
لطیفی تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور را محصول بند سوم سیاست های کلی پیشگیری وکاهش خطرات ناشی از مخاطرات طبیعی مصوب مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: علاوه بر تشکیل سازمان مدیریت بحران، براساس ماده نه، وزارت خانه ها ودستگاهها ونهادهای مربوطه باید واحد سازمانی مناسب مدیریت مخاطرات طبیعی حداکثر در سطح اداره کل از میان پستهای سازمانی موجود را برحسب ضرورت و با تصویب هیئت وزیران ایجاد نمایند.
وی با اشاره به ماده 4 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور گفت: دستگاه ها موظفند وظایف مربوط به مراحل پیشگیری، آمادگی، مقابله را تحت سلسله مراتب فرماندهی مدیریت بحران کشور انجام دهند و براساس ماده 5 آیین نامه اجرایی موظفند نسبت به تدوین طرح جامع خطر پذیری اقدام نمایند.
معاون بازسازی و بازتوانی سازمان مدیریت بحران اقدامات اساسی صنایع هوایی در ارتباط با مدیریت مخاطرات طبیعی را شامل اقدامات درون سازمانی و اقدامات برون سازمانی دانست و گفت: از جمله این اقدامات، مقاوم سازی و ایمن سازی ابنیه، بیمه تمام خطر و تدوین برنامه عملیات اضطراری EOP می باشد که باید مسئولین امر در این خصوص اقدامات لازم را به عمل آورند.
لطیفی با تأکید بر ضرورت تدوین برنامه عملیات اضطراری گفت: تعیین مسئولیتها جهت سازمانها و اشخاص و اقدامات ویژه آنها در زمان و مکان مقتضی، تعیین رده های جانشینی، چگونگی محافظت از شهروندان و دارایی های جامعه، تعیین میزان تجهیزات، لوازم و سایر منابع در شرایط اضطراری، پیش بینی اقدامات مرتبط با کاهش مخاطرات در عملیات پاسخگویی و احیا از جمله موارد مهم در تدوین این برنامه به شمار می رود.
وی در پایان با اشاره به امکانات و توانمندی های نیروهای مسلح در مدیریت مخاطرات طبیعی درباره اقدامات اساسی برون سازمانی نیروهای مسلح گفت: نیروهای مسلح می توانند با تغییر کاربری در تجهیزات موجود خود، خدمات ویژه ای را در اختیار دست اندرکاران مدیریت مخاطرات طبیعی کشور قرار دهند  از جمله استفاده از پهپاد و کوادکوپترها در امداد رسانی و جمع آوری آمار و ارزیابی خسارات، اعلان حریق در مناطق جنگلی و اطفاء حریق با استفاده از بالگرد و هواپیما در مناطق شهری و جنگلی، برف روبی با استفاده از تغییر کاربری در تانک، تجهیز هواپیما به عنوان تخت بیمارستان سیار می باشد.
 
عكس هاي مرتبط :

^