• ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

عنوان سایت

اخبار برگزیده

1397/7/16 دوشنبهبا حکم وزیر کشور:
انتصاب اسماعیل نجار به عنوان عضو كميته پدافند غيرعامل وزارت كشور
طي حكمي از سوی رحمانی فضلی، رئیس سازمان مدیریت بحران كشور به عنوان عضو كميته پدافند غيرعامل اين وزارت کشور منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان مدیریت بحران كشور، متن این حكم به اين شرح است:
" نظر به اهميت پدافند غيرعامل براي مصون سازي و ضرورت كار بست الزامات و اعمال اصول آن نسبت به دارا ئي ها و سرمايه هاي مادي و معنوي وزارتخانه و نهادهاي زير مجموعه آن، جنابعالي را به عنوان عضو كميته پدافند غيرعامل وزارت كشور منصوب مي نمايم.
برنامه ريزي براي كاهش آسيب پذيري زيرساختهاي و دارائي هاي وزارت كشور، حفظ و ارتقاء پايداري كاركرد و ماموريت هنگام مواجهه با بحران از طريق اجراي كامل اصول و الزامات پدافند غيرعامل و فرهنگ سازي و آموزش مناسب در اين خصوص، مهمترين وظايف اين كميته براي نيل به مصون سازي مي باشد كه انتظار است با تلاش و مساعي لازم و همكاري همه بخش ها اين مهم تحقق يابد.
توفيقات شما را در انجام اين ماموريت از خداوند متعال خواستارم."
 
عكس هاي مرتبط :

^

تحت نظارت وف ایرانی