• ارسال به دوستان
  • چاپ
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 

عنوان سایت

استانها و کارگروه ها

1397/10/22 شنبه
آموزش یکی از ابزارهای کاهش خسارت بحران های طبیعی
مدیر کل مدیریت بحران استانداری البرز گفت: یکی از ابزارهای کاهش خسارت بحران های طبیعی، آموزش است.
 مهدی مهرور با اعلام این خبر گفت: برگزاری دوره های آموزشی و همایش ها در خصوص زلزله، به منظور حفظ سرمایه های ملی و انسانی می باشد.وی افزود: برگزاری این نشست های تخصصی صرفا جهت آگاهی بخشی مردم نسبت به وضعیت استان در خصوص گسل ها و اقدامات پیشگیرانه و سازه ای صورت می گیرد. مهرور تصریح کرد: زمان وقوع زلزله قابل پیش بینی نمی باشد و صرفا باید با اقدامات پیشگیرانه از خسارات زلزله جلوگیری کرد. وی افزود: در سال های اخیر نظام مهندسی اقدامات خوبی در خصوص مقاوم سازی بناها انجام داده است و شاهد اجرای آئین نامه 2800 در ساختمان سازی، توسط شهرداری های تابعه استان و نظام مهندسی می باشیم. وی افزود: در این راستا همایش هایی که در استان با مشارکت اداره کل بحران و دستگاه های اجرایی استان برگزار می شود جهت آشنا شدن مردم و مسئولین به اقدامات پیشگیرانه است که چه اقداماتی انجام دهند که کم ترین آسیب را ببینند.
 
عكس هاي مرتبط :

^