1398/10/08

98-10-08جلسه هم اندیشی مهندس حاج رسولی ها معاون وزیر نیرو و برخی مدیران این وزارت خانه با آقای نجار در خصوص اجرای قانون مدیریت بحران در موضوع مدیریت بحران


1398/10/08

گالری تصاویر