1397/09/13

97-09-13 جلسه جمع بندی خسارات وارده به مناطق زلزله زده کرمانشاه در مورخ 13-09-97

عکاس: مهدی قدیانی
1397/09/13

گالری تصاویر