1397/10/02

97-10-02حضور اسماعیل نجار معاون وزیر و رئیس سازمان مدیریت بحران کشور کردستان در سنندج


1397/10/02

گالری تصاویر