1397/11/23

97-11-23 دیدار نجار با علاء الدین بروجردی و شهردار بروجرد- بررسی مسائل و مشکلات حوزه انتخابیه

عکاس: مهدی قدیانی
1397/11/23

گالری تصاویر