اخبار استانی

آتش سوزی کانکس محل اسکان یک معلم در دزفول براثر صاعقه نبوده است/مشاهده گاز پیکنیک در محل آتشسوزی
مدیر کل مدیریت بحران خوزستان؛

آتش سوزی کانکس محل اسکان یک معلم در دزفول براثر صاعقه نبوده است/مشاهده گاز پیکنیک در محل آتشسوزی

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان گفت: بنا بر آخرین بررسی کارشناسان، آتش سوزی در کانکس متعلق به محل استراحت یک معلم در منطقه سردشت دزفول اصابت صاعقه با کانکس...
1399/11/06