اخبار استانی

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت: افزایش تعداد آتش‌سوزی‌ها منطقی هست چرا که آمارگیری های آتش سوزی ها امسال دقیق تر و کامل تر شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت: افزایش تعداد آتش‌سوزی‌ها منطقی هست چرا که آمارگیری های آتش سوزی ها امسال دقیق تر و کامل تر شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت: افزایش تعداد آتش‌سوزی‌ها منطقی هست چرا که آمارگیری های آتش سوزی ها امسال دقیق تر و کامل تر شده است.

صفی الله کرامتی مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان گفت: در سال های گذشته آتش سوزی های با حجم پایین تر جزو آمار آتش سوزی ها ثبت و ضبط نمی‌شد اما از امسال همه آتش...
1399/04/28